• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
  • Telefón: +49-234 588 2355
  • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Tiráž

Tiráž

Tiráž

Povinné údaje podľa § 5 TMG:

Poskytovateľ služieb:

Rechtsanwalt JUDr. Martin Varga
IČ-DPH: DE293622737

Označenie povolania:
Právnik, Odborný právnik na pracovné právo, právo obchodných spoločností a obchodné právo, udelený v Spolkovej republike Nemecko.

v kancelárskom spoločenstve s

Rechtsanwalt Marc Goormann

Označenie povolania:

Právnik, Odborný právnik na pracovné právo udelený v Spolkovej republike Nemecko.

 

Adresa:

goormann | varga – rechtsanwälte | fachanwälte
Seilfahrt 101
D-44809 Bochum

Tel.: +49-(0)234-5882355
Fax: +49-(0)234-5882356
E-mail: info(at)goormann‐varga.de

Stavovské údaje:

Príslušná advokátska komora

Advokátska komora Hamm
Ostenalle 18
D‐40479 Hamm
Tel.: 02381/985000
Fax.: 02381/985050
info@rak-hamm.de
www.rechtsanwaltskammer‐hamm.de

Poplatky a profesný poriadok

Následovne platia profesné predpisy, ktoré sú dostupné na webovej stránke Advokátskej komory Spolkovej republiky Nemecko (www.brak.de):

BRAO ‐ Profesný poriadok pre advokátov Spolkovej republiky Nemecko
BORA ‐ Profesný poriadok pre advokátov
FAO – Profesný poriadok pre advokátov – špecialistov
BRAGO ‐ Tarifný poriadok pre advokátov
RVG – Zákon o poplatkoch pre advokátov
CCBE – Profesný poriadok pre advokátov Európskeho spoločenstva

Rozhodcovská inštitúcia

V sporoch medzi advokátmi a ich klientmi existuje na žiadosť jeden strany možnosť mimosúdneho riešenia sporov  pri regionálnej advokátskej komore v Hamm (podľa § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m § 73 Abs. 5 BRAO) alebo pri zmierovacej inšitúcii advokátov (§ 191f BRAO), pri advokátskej komore Spolkovej republiky Nemecko, na internetových stránkych advokátskej komory Spolkovej republiky Nemecko Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de)
Email: schlichtungsstelle@brak.de

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

R+V Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
D‐65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 533-0
Fax: 0611 533-4500
Email: ruv@ruv.de

Ostatné údaje:

Ručenie za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb sme podľa  § 7 Abs.1 TMG zodpovedný za vlastný obsah na týchto webových stránkavh  podľa všeobecných predpisov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní uložené informácie monitorovať alebo skúmať okolnosti, ktoré by naznačovali nezákonnú činnosť. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používané informácie podľa všeobecných zákonov zostáva nedotknutá. Avšak príslušné ručenie je možné iba od okamihu vedomosti konkrétneho protiprávneho konania. Po oznámení o porušení práva bude tento osbah okamžite odstránené.

Ručenie za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Z toho dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah týchto odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Odkazované stránky boli kontrolované v momente prepojenia na možné porušenie práva. Nelegálny obsah nebol v okamihu prepojenia badeteľný. Stála kontrola prepojených stránok je bez konrétnych dôkazov porušenia práva nemožná. Po oznámení o porušení práva budú tieto odkazy okamžite odstránené.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právo. Reprodukcia, adaptácia, distribúcia ako akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva vyžaduje písomný súhlas je autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len pre súkromné a nekomerčné použitie. Ak obsah týchto stránok nie je vytvorený prevádzkovateľom internetových stránok, bolo prihladnuté na autorské práva tretích strán. Prispevky tretích strán sú príslušne označené. Ak ste si všimli porušenie autorských práv, informujte nás prosím. Po oznámení o porušovaní autorských práv odstránime tento obsah okamžite, ak je porušenie odpostatnené.

Ochrana osobných údajov

Užívanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Ak budete na našej stránke vyzvaný zanechať Vaše osobné údaje (napr. meno, adresa, email), môžete to tak urobiť  doborovoľne. Tieto údaje nebudú postúpené tretej strane bez Vášho súhlasu.

Upozorňujeme na to, že prenos dát cez internet (napr. pro komunikácii cez email) má bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán nie je možná.

Advokátska kancelária Varga výslovne zakazuje používať  jej kontaktné informácie získané z tejto tiráže na zasielanie nežiadúcej reklamy alebo informácií. Advokátska kancelária Varga si výslovne vyhradzuje právne kroky v prípade nevyžiadaných reklamných informácií ako sú napr. spamové e-maily.

Zdroj fotografií

www.shutterstock.com
© EDHAR,© chattanongzen, © moodboard/Corbis, © baranq, © Bacho, © ixpert, © Yuganov Konstantin, © dotshock, © Ismagilov, © Diego Cervo, © Bangkokhappiness, © Kritchanut,© gosphotodesign, © Peshkova, © EmiliaUngur, © fotohunter, © Presshunter
www.123rf.com
© Matt Ragen, © ginasanders, © TONO BALAGUER

Webová stránka & design

goormann | varga