Výpoveď

Žaloby o neplatnosti výpovede, odstupné, ukočenie prac. pomeru a pod.

Dovolenka

Uplatnenie, výpočet, presun do ďalšieho roku, materská dovolenka, vyplatenie a pod.

Platby

Plat, platové komponenty, (tarifné) príplatky, prirážky, (tarifné) diéty, cieľové dohody a pod.

Nadčasy

Uplatnenie, výpočet, vyplatenie, žaloby, minimálna mzda, tarifná mzda u.ä.

Napomenutie

Preskúmanie, vymazanie z , personálneho spisu, žaloby, stanovisko druhej strany a pod.

Prac. agentúry

Prenechanie, vysielanie, prenájom pracovných síl, pracovné podmienky, minimálna mzda a pod.

Pracovnoprávne poradenstvo a zastupovanie

Ako kompetentný partner sme Vám k dispozícií pri všetkých otázkach týkajúcich sa individuálneho a kolektívneho pracovného práva. Mnohým pracovnoprávnym sporom sa dá vyhnúť, ak sa produktívne zohľadnia rozdielne záujmy už v pracovných zmluvách. Poskytujeme rozsiahle poradenstvo, ktoré sa odporúča už pred súdnym sporom a to na základe osobitého dôverného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V citlivej oblasti vnútorných pomerov v podniku, alebo v oblasti prejednávania zmlúv, je žiadaná opatrná a účelová metóda prístupu, ktorá sa zakladá na dôvere. Pracovné právno Nemecko.

Môžeme Vás teda len povzbudiť, aby ste sa na nás obrátili včas, aby sme Vám mohli efektívne pomôcť pri riešení vzniknutého pracovnoprávneho problému. Ak už ste účastníkom pracovnoprávneho sporu, prediskutujeme s Vami rôzne alternatívy, ako v danej situácií konať a spôsob, ktorý je pre úspešné riešenie prípadu najvhodnejší. Pracovné právno Nemecko.

Radíme a zastúpujeme tak zamestnávateľov, medzi nimi predstavenstvá, obchodných riaditeľov, vedúcich zamestnancov, ako aj zamestnancov vo všetkých oblastiach pracovného práva, ako aj všeobecného práva služobných zmlúv. Pomôžeme Vam pri výpovedi, ukončení pracovného pomeru, vyplateniu výplaty, dovolenky, nadčasov, odstupnom upomienkach a iných problémoch.

Zastupujeme klientov po celom Nemecku.

Poradíme a zastúpime Vás okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Súdne a mimosúdne zastupovanie a hájenie záujmov
 • Výpoveď a žaloba na určenie neplatnosti výpovede
 • Spor ohľadne pracovného osvedčenia
 • Jednania o dohode o zrušení pracovného pomeru
 • Kontrola úradných napomenutí, časových obmedzení a zákazov konkurencie
 • Otázky ohľadom špeciálnej ochrany (matky, tehotné ženy, rodičovská dovolenka atď.)
 • Otázky ohľadom podnikového dôchodku
 • Vyplácanie bonusov a prémií
 • Udelenie plnej moci a prokúry
 • Zákaz konkurencie
 • Používanie služobného vozidla
 • Stimuly
 • Dohody o splácaní
 • Rokovanie o ukončení pracovného/služobného pomeru
 • Tvorba a overenie služobných zmlúv
 • Výhody, cieľové dohody, tantiémy, akciové opcie
 • Otázky zodpovednosti a ručenia
 • Otázky týkajúce sa odvolania a výpovede
 • Príprava, plánovanie a realizácia opatrení týkajúcich sa zmien v spoločnosti (outsourcing, odstavenie, zánik podniku, znižovanie stavu zamestnancov atď.)
 • Príprava a realizácia personálnych opatrení (umiestnenie, preloženie, konzultácie atď.)
 • Tvorba trestov za porušenie zmluvy a zákazov konkurencie
 • Jednania s podnikovými radami
 • Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy
 • Pracovnoprávne Due Diligence
 • Tvorba. kontrola a vyhotovenie zamestnaneckých a služobných zmlúv, dohôd o zrušení pracovného pomeru a doplňujúcich dohôd pre vedúcich spolupracovníkov, predstavenstvá a obchodných riaditeľov
 • Kontrola a tvorba pracovných osvedčení
Naše služby zahŕňajú:
 • mimosúdne zastupovanie
 • súdne zastupovanie
 • zastupovanie pred úradmi
 • induviduálne a osobné poradenstvo
 • rokovania