• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Slovenské a české poradenstvo

Pracovné právo

Výpovede, odstupné, nadčasy, dovolenka, ukončenie pracovného vzťahu, materská a pod.

SOKA-BAU

Nahlásenie, odhlásenie, mesačné hlásenia, komunikácia, osvedčenia a pod.

Pohľadávky

Upomienky, platobný rozkaz, platobné žaloby, exekúcia, nahlásenie do konkurzu, splátkový kalendár u.ä.

Slovenské právo

Poradenstvo, zastupovanie, zmluvy, koperácie, kontakty, preklady a pod.

Obchodné právo

Subdodávatelia, zmluvy, kooperácie, pobočky, (stále) prevádzky, zastúpenia a pod.

Daňový úrad

Nahlásenie, oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane, (daňové) hlásenia, komunikácia, vratky a pod.

Poradenstvo a zastupovanie slovenských a českých osôb v Nemecku

Vďaka našim skúsenostiam, vedomostiam, oblasti pôsobenia, prepojeným kontaktom a viacjazyčnosti sa venujeme predovšetkým poradenstvu a zastupovaniu právnych záujmov bilaterálnych slovensko-nemeckých vzťahov. Nemecký právnik a usadený euroadvokát (Slovensko) JUDr. Martin Varga ako rodený Slovák rozumie nie len jazyku, ale aj kultúre ako právnej a obchodnej mentalite Slovenska a Nemecka. Týmto klienovi uľahčujeme pochopenie osobitností právneho a obchodného systému jednotlivých štátov. Našou viacjazyčnosťou a korespodenciou v želanom jazyku odbúravame jazykové bariéry, čím si ušetríte náklady za prekladateľov. Napriek tomu úzko spolupracujeme i s prekladateľmi a tlmočníkmi ak je potrebný úradný preklad (úradných) dokumentov.

Pravidelne zastupujeme ako slovenské tak i české firmy a súkromné osoby pri presadzovaní ich právnych záujmov v Nemecku. Firemní klienti si vážia nekomplikovaný priebeh ich právnej záležitosti ako i našu flexibilitu. Zastupujeme slovenských a českých klientov im hlavne pri presadzovaní finančných pohľadávok, obchodného, medzinárodného, civilného práva, pracovného práva prepravy, obchodných spoločností, obchodnej súťaže, kúpe a predaje spoločností, založení živností alebo ich zastupujeme na úradoch. Naša poradenská činnosť firemných klientov sa vzťahuje predovšetkým na otázky pracovno-právneho a obchodného charakteru ako i kontrolu a návrhu zmlúv.

Ďalším ťažiskom nášho pôsobenia je komplexneé poradenstvo pri podnikaní v Nemecku. Radíme a zastupujeme klientov pri (na)hlásení na nemeckom daňovom úrade, vybavíme oslobodenie od stavbenej zrážkovej dane (Freistellungsbescheinigung), podávame hlásenie na colný úrad a komunikujeme s daňovým úradom. Zároveň radíme a zastupujeme klientov v oblasti fondu pre dovolenky a mzdového vyrovnania (SOKA), podávame hlásenia a komunikujeme s ním. Naše poradenstvo zahŕňa i oblasti súvisiace s hláseniami a registráciami na remeselníckej komore (nahlásenie oznamovacej povinnosti cezhraničného poskytovania regulovaných živnosti, tzv. Dienstleistungsanzeige, alebo EU-Bescheinigung) ako i profesného združenia ako je napr. BG-BAU.

Súkromnní klienti sa sa nás obracajú so záležitosťami pracovno-právneho, služobno-právneho charakteru, otázkam k zmluvám o dielo alebo i v civilných právnych otázkach.

Radíme nemeckým firmám, ktoré majú pobočky na Slovensku alebo v Českej republike alebo tu chcú do budúcnosti realizovať svoje obchody alebo podnikateľskú činnosť. Radíme im hlavne ohľadom osobitností právneho a obchodného systému, slovanskej mentality a kultúry a vypracuvávame tak riešenia šité na mieru. Z toho dôvodu sa podieľame pri otvorení nových pobočiek, založenie firiem a živností, organizácii distribučnej štruktúry a pri tvorbe a realizácii primeraných právnych podmienok.

Zastupujeme nemeckých klientov pred súdnmi v Českej republike a slovensku, ak bola zmluvne dohodnutá aplikácia nemeckého práva, alebo vzhľadom na národne a medzinárodné zákony a predpisy sú príslušné síce slovenské alebo české súdy, aplikuje sa ale nemecké právo.

Nemecký právnik a advokát je Vám k dispozícii v otázkach nemeckého práva a pri presadzovaní Vašich nárokov v Nemecku.

Náš sekretarát hovorí výlučne po nemecky alebo anglicky. Prosím popíšte v telefóne (nemecky alebo anglicky) stručne Váš problém, či Vám vôbec možeme ďalej pomôcť. E-mailovo môžete komunikovať i po slovensky.

Poradíme Vám v nasledujúcich oblastiach:

 • Pracovno-právne nároky
 • Nároky na plat/odmenu  (zmluva o dielo, stavebná zmluva, služobná zmluva atď.)
 • Nároky z iných zmlúv
 • Presadzovanie nárokov voči úradom
 • Mimosúdne upomienky
 • Platobný príkaz
 • Súdne uplatnenie pohľadávok
 • Exekúcia
 • Nahlásenie spoločností
 • Vybavenie oslobodenia od stavebnej zrážkovej dane (Freistellungbescheinigung)
 • Podávanie hlásení a (daňových priznaní)
 • Komunikácia s úradom
 • Registrácia spoločností
 • Podanie mesačných hlásení
 • Potvrdenia pre nemeckých zadávateľov (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
 • Refundácie
 • Komunikácia s úradom
 • Registrácia spoločností
 • Podanie mesačných hlásení
 • Potvrdenia pre nemeckých zadávateľov (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
 • Komunikácia s úradom
 • Hlásenie zamestnancov
 • Potvrdenia pre nemeckých zadávateľov
 • Komunikácia s úradom
 • Nahlásenie oznamovacej povinnosti pri vykonávaní regulovaných živností (Dienstleistugsanzeige, alebo EU-BEscheinigung)
 • Predĺženie oznamovacej povinnosti
 • Komunikácia s úradom