• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Medzinárodné právo

Kündigungen

Kündigungsschutzklagen, Abfindungen, Aufhebungsverträge u.ä.

Urlaub

Geltendmachung, Berechnung, Übertragung, Durchsetzung u.ä.

Zahlungen

Zahlungsklagen, Zielvereinbarungen, Zuschläge, Zulagen u.ä.

Überstunden

Geltendmachung, Berechnung, Auszahlung, Durchsetzung u.ä.

Abmahnung

Prüfung, Entfernung aus der Personalakte, Klagen, Gegendarstellung u.ä.

Befristungen

Kettenbefristungen, Vertretung, Erprobung, Entfristungsklagen u.ä.

Arbeitsrechtliche Beratung & Vertretung

Medzinárodné styky a problémy

ojem medzinárodné právo je komplexom rôznych právnych noriem národného a európskeho práva, ktoré určujú aké národné predpisy a právo su aplikovateľné v prípade kolízie právnych systémov alebo ktoré všeobecne platné predpisy EÚ su aplikovateľné i napriek existencii platných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov. Pritom sú zväčša skutkové záležitosti a stavy medzinárodné, ale nie nevyhnutne aplikovateľné právne normy v prípade kolízie.

Vo všetkých týchto situáciách na seba často narážajú dve veľmi rozdielne právne systémy, ktoré prichádzajú do úvahy pre právne posúdenie. Medzinárodné a európske právo pomáha okrem toho pri otázke, ktoré právo sa na daný prípad aplikuje. Predovšetkým pre praktika majú obidve tieto otázky rozhodujúci význam. Nie je až tak prekvapujúce, že doterajšie európske harmonizačné predpisy vzišli práve z oblasti medzinárodného procesného práva. Na otázku o súdneh prúslušnosti a vykonateľnosti rozhodnutia národných súdov v zahraničí nájdme rozsiahle odpovede v týchto nariadeniach.

Spoločnosti často spolupracujú s medzinárodnými partnermi, uzatvárájú medzinárodné zmluvy, aplikujú všeobecné obchodné podmienky alebo sa podieľajú na cezhraničnom obchode. Preto sa nezriedka sa objavujú napr. pri výklade zmlúv alebo uplatnení a vymáhaní pohľadávok veľmi komplikované právne otázky, ktoré prinášajú firmám nemalé problémy. Avšak firmy chcú uplatniť svoje práva predovšetkým v mieste ich sídla, za aplikovateľnosti vlastného, im známeho právneho systému. Prostredníctvom prevent’vynch opatrení sa firmy môžu vyhnúť týmto problémom a minimalizovať tak riziká.

 

 

Vzhľadom na rozmanitosť právnych oblastí medzinárodného a európskeho práva sa špecializujeme hlavne na medzinárodné hospodárkse právo, so zameraním najmä na obchodné, zmluvné právo a právo obchodných spločností.

Ponúkame komplexné právne poradenstvo a právne zastúpenie a adekvátne právne riešenia týkajúce sa týchto oblastí medzinárodného a európskeho práva:

 • Medzinárodné kúpne právo CISG (Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe)
 • Právo obchodných zástupcov, distribútorov, maklérov a právo predaja
 • Obchodné vzťahy medzi spoločnosťami
 • Medzinárodné obchodné podmienky
 • Právo obchodníkov a obchodných spoločností, SE (európska akciová spoločnost) a SCE (európska družstevná spoločnosť)
 • Právo koncernu
 • Pobočky
 • Cezhraničná zmena sídla spoločnosti
 • Cross-border imigrácie / emigrácie spoločností
 • Kúpne zmluvy
 • Zmluvy o poskytovaní služieb
 • Dohody o spolupráci
 • Zmluvy o preprave
 • Dodacie zmluvy
 • Zmluvy o dielo
 • Distribučné zmluvy
 • Dohody s obchodnými zástupcami
 • Dohody o zachovaní tajomstva
 • Medzinárodná súdna príslušnosť
 • Aplikovateľnosť práva
 • Exekúcia v rámci EÚ
 • Zmluvné záväzky (nariadenie Rím I)
 • Zákonné záväzky (nariadenie Rím II)