• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

JUDr. Martin Varga

JUDr. Martin Varga

Advokát | odborný advokát pre pracovné, obchodné právo a právo obchodných spoločností

Advokát a právnik a odborný advokát na obchodné právo, právo obchodných spoločností a pracovné právo JUDr. Varga pozná ako advokát a bývalý podnikový právnik starosti podnikateľov a spoločností. Ako skúsený podnikový právnik radil a zastupoval spoločnosti okrem iného v oblasti hospodárskeho súťažného, pracovného, obchodného, spoločenského práva a práva ochranných známok. Sprevádzal predaj spoločností, transakcie a reštrukturalizácie spoločností. Vypracovával spôsoby a možnosti riešenia so špecifickým podnikovým pozadím a hodnotil rôznorodé možnosti strategického postupu. Počas svojej kariéry radil malým, stredným a rodinným podnikom ako aj obchodníkom a samostatne zárobkovo činným osobám v oblasti pracovného, obchodného a spoločenského práva. Pomáha spoločnostiam v témach compliance, analyzuje a hodnotí riziká vzhľadom na podnikové záujmy. Radí a zastupuje slovenské a české firmy a súkromné osoby, ktoré pracujú, podnikajú alebo chcú expandovať do Nemecka.

Okrem nemčiny a angličtiny rozpráva slovensky, česky a ovláda základy poľštiny, ruštiny a nemeckej posunkovej reči. Okrem toho spolupracuje s tlmočníkmi, prekladateľmi, národnými a medzinárodnými právnickými a daňovými kanceláriami. JUDr. Varga je úradne a súdne overený a pripustený tlmočník a prekladateľ pre nemecký/slovenský jazyk a poskytuje aj úradné preklady.

Svoje skúsenosti získal v renomovaných kanceláriách v Prahe a vo Viedni, ako aj v medzinárodných spoločnostiach špecializovaných na veľkoobchod a maloobchod, služby, správu a poradenstvo. Ako dozorný orgán akciovej spoločnosti sa zapájal aj do operatívnych obchodov spoločností a preto zohľadňuje podnikové záležitosti súčasne tak z právneho, ako aj z hospodárskeho hľadiska. Na základe svojich medzinárodných skúseností, vzťahov, kontaktov a jazykových znalostí, ponúka medzinárodné služby, ktoré využívajú predovšetkým klienti z Českej republiky, Rakúska a zo Slovenska pri expandovaní do Spolkovej republiky Nemecko alebo naopak.

Ťažiská činnosti

Pracovné právo 100%
Právo obchodných spoločností 100%
Obchodné právo 100%
Civilné právo 100%
Procesné právo 100%
Medzinárodné právo 90%
Slovenské právo 80%
České právo 80%

Curiculum

 • 2017
  Špecializovaný advokát pre obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • 2017
  Úradne a súdne overený tlmočník a prekladateľ pre nemecký jazyk
 • 2015-
  Usadený euroadvokát (Slovenská Republika)
 • 2012-
  Advokátska kancelária Varga
 • 2012-2014
  Podnikový právnik u LEAD energy AG
 • 2011-2012
  Podnikový právnik u GelsenPV GmbH
 • 2008-2011
  Koncipientská stáž u LG Wuppertal, právnickej kancelárií bpv Braun Haskovcova v Prahe a v právnickej kancelárií Windisch: Law Offices vo Viedni
 • 2008-2010
  Promócia a udelenie titulu “doktor práv” na Univerzite v Košiciach
 • 2003-2008
  Štúdium práva na Univerzite v Augsburgu so zameraním na medzinárodné právo súkromné a hospodárske, európske právo, podporované prostredníctvom štipendia DAAD (Nemecká výmenná akademická služba) pre študentov s mimoriadnymi znalosťami.Študentský assistent na katedre občianskeho práva, hospodárskeho práva, európskeho a medzinárodného práva na Univerzite v Augsburgu.