• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
  • Telefón: +49-234 588 2355
  • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Marc Goormann

Marc Goormann

Advokát | odborný advokát pre pracovné právo

Advokát a špecializovaný advokát na pracovné právo Marc Goormann disponuje 15-ročnou praxou ako právnik a advokát.

Marc Goormann radí a zastupuje dlhodobo klientov v oblasti  (kolektívneho) pracovného práva, transportného práva a práva špedície, obchodného práva ako i zmluvného práva. Advokát Goormann zastupuje spolocnosti hlavne v kolektivnych záležitostiach (problémy so závodným výborom, hromadné prepúšťanie, uzavretie a likvidácia spoločností) ako i špedície vo všetkých otázkach práva transportu.

Svojou kvalifikáciou a špecializáciou na pracovné právo, stálymi školeniami a dlhoročnou praxou vo svojich právnych oblastiach ponúka advokát Goormann adekvátne jeho vedúcim motívom, kompetenciám, spoľahlivosti excelentné právne poradenstvo a zastupovanie.

Individuálne a osobné poradenstvo a zastupovanie zájmov klientov je základným motívom advokáta Goormanna.

Ťažisko činnosti

Pracovné právo 100%
Právo transportu 100%
Špedičné právo 100%
Civilné právo 100%
Procesné právo 100%
(Mimosúdne) rokovania 100%

Curiculum

Advokátska kancelária goormann & varga
2006 –

Advokátska kancelária Marc Goormann
2001 – 2006

Advokát v kancelárii v Hagen
2004 –

Odborný advokát pre pracovné právo
2003 –

Docent v oblasti pracovného práva
2001 –

Pripustenie k advokácii
1995-1997

Pracovník právnickeho semináru
1993-1997

Štúdium práva na Univerzite Bochum