• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Právo obchodných spoločností

Založenie

GbR, OHG, GmbH, UG, KG, GmbH & Co. KG, AG, S.E. a pod

Risk management

Školenia, rizikové analýzy, zhodnotenie, optimalizovanie a pod.

Kúpa/predaj

Asset & share deal, kontrola zmlúv, dohľad na transakciou a pod.

Transformácia

Zmena právnej formy, rozdelenie a spojenie firiem a pod

Spory

Vylúenie zo spoločnosti, odvolanie, konfiškácia podielu, odstupné a pod.

Ručenie

Ručenie konateľa/ spoločníka, riziká, konkurz, D & O a pod.

Poradenstvo ohľadom práva obchodných spoločností

V oblasti spoločenského práva a práva obchodných spoločností sme k dispozícií slovom a skutkom firmám, podnikom, predstavenstvám, obchodným riaditeľom, dozorným radám, akcionárom, obchodným spoločníkom, remeselníkom a obchodníkom. Vytvárame pragmatické riešenie špecifických problémov v oblasti spoločenského práva. Osobitná potreba sa poradiť vzniká aj v prípade osobného ručenia obchodných riaditeľov kapitálovej spoločnosti (často u s.r.o. alebo a.s.). Tento regres využívajú veritelia spoločnosti stále častejšie.

Našim cieľom je rýchlo a efektívne pomôcť podnikateľom a spoločnostiam vyriešiť problémy zmysluplne v zmysle spoločnosti. Okrem poradenstva v oblasti spoločenského a podnikového práva zaručujeme vysokokvalifikované poradenstvo vo všetkých súvisiacich právnych otázkach, predovšetkým v otázkach národného a európskeho súťažného práva, priemyselno-právnej ochrany ako aj v otázkach individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

Zastupujeme a radíme klientom po celom Nemecku.

Poradíme a zastúpime Vás okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Poradenstvo pri voľbe správnej právnej formy spoločnosti z právneho hľadiska
 • Poradenstvo pri založení podniku alebo/a podnikateľskej existencie
 • Zhotovenie, kontrola a optimalizácia spoločenských zmlúv
 • Asset a Share Deals
 • (Nútené) zhabanie a (nútene) odstúpenie podielov spoločnosti
 • Vylúčenie spoločníkov / odvolanie generálneho riaditeľa/konateľa
 • Corporate Governance, Compliance a manažment rizík
 • Transformácia a reštrukturalizácia spoločnosti
 • Zmluvné rokovania a vypracovanie zmlúv
 • Mimosúdne a súdne uplatnenie alebo ochrana pohľadáviek
 • Poradenstvo v oblasti podnikového práva (s.r.o., a.s, k.s. ,SE)
 • Napadnutie uznesení spoločnosti
 • Funkcia správcu majetku a zmluvy o výkone správy majetku
 • „due diligence“ spojené so spoločenským právom, alebo vzťahujúce sa na projekt
 • Analýza rizík, zhodnotenie a vyhodnotenie rizík
 • Minimalizácia rizík a potrebné stratégie
 • Smernice vedenia podniku
 • Právne sprevádzanie súdneho procesu
 • Dozor nad dodržiavaním zákonných postupov
 • Sprevádzanie predaja/kúpy spoločnosti (Share-, Asset-Deals)
 • Právna pomoc pri zmene sídla spoločnosti (doma alebo v zahraničí)
 • Fúzie spoločností
 • Delenie spoločností
 • Zmena právnej formy
 • Poradenstvo pri likvidácií alebo konkurznom konaní
 • Predaj podniku
 • Porušenie pravidiel hospodárskej súťaže
 • Konkurenčná práca
 • Platby pri pláceneschopnosti a v insolvencii
 • Ručenie konateľa spoločnosti
 • (Nedovolené) výbery z majetku firmy
 • Ručenie voči tretím osobám
Naše služby zahŕňajú.
 • mimosúdne a súdne zastupovanie
 • rokovania a komunikácia s úradmi
 • rokovania so správcami konkurznej podstaty
 • zastupovanie, príprava, vedenie, protokolovanie valného zhromaždenia