• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
  • Telefón: +49-234 588 2355
  • eMail: info(at)goormann-varga.eu

goormann | varga – právnik nemecko | advokát nemecko

Právnik Nemecko

Sme odborne špecializovaná advokátska kancelária v oblastiach pracovneho práva, práva ocbhodných spoločností, obchodného práva, špedičného práva, práva transportu, medzinárodného práva a slovenského a českého právneho poradenstva.

Naše rozsiahle vedomosti o fungovaní podniku ako aj špecializácia nášho poradenstva na ekonomické a hospodárske právo garantujú praktické a aktuálne realizovanie riešení na kvalitatívne najvyššej úrovni. Stredobodom našeho poradenstva je dosiahnutie optimánleho riešenia, ktoré je šité na mieru pre Vás a Váš cieľ.

Individuálne poradenstvo

Osobné a rýchle poradenstvo, ako aj effektívne a moderné komunikačné metódy

Odborní advokáti

Naše kompetencie: pracovné, obchodné, špedičné, medzinárodné právo ako i právo transportu a obchodných spoločností

Dlhoročné skúsenosti

Skúsenosti ako i z právneho, tak i hospodárskeho, ľudského a strategického hľadiska.
Právnik Nemecko

Warum gerade wir

Odborná špecializácia ako strategický a vedomostný náskok

Špecializácia a prax vo vybraných právnych oblastiach ponúkajú našim klientom nielen profesionálne a odborné spracovanie ich požiadaviek, ale aj individuálne strategické riešenia ich právnych problémov. Naše rozsiahle vedomosti o fungovaní podniku ako aj špecializácia nášho poradenstva na ekonomické a hospodárske právo garantujú praktické a aktuálne realizovanie riešení na kvalitatívne najvyššej úrovni.

  • pracovné právo
  • právo obchodných spoločností
  • obchodné právo
  • slovenské (právne) poradenstvo
  • právo transportu
  • špedičné právo
  • medzinárodné právo
  • české (právne) poradenstvo

27 rokov

skúseností

+49-234/588 23 55

Pre spätné otázky

Právne kompetencie

Právne poradenstvo a zastupovanie na mieru

Náš tím ponúka celý rad integrovaných globálnych skúseností a riešení v nasledovných oblastiach:

Advokáti a odborní advokáti

Individuálne a osobné poradenstvo

Náš tím advokátov a odborných advokátov je Vám k dispozícii pri právnych otázkach.

Právnik Nemecko
Advokát | odborný advokát pre pracovné, obchodné právo a právo obchodných spoločností
Právnik Nemecko
Advokát | odborný advokát pre pracovné právo
Právnik Nemecko
Advokátska strážkyňa
Právnik Nemecko
Advokátska strážkyňa