• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Špedičné právo a právo transportu

Preprava

Koľaje, cesta, vzduch, voda, multimodálna doprava, medzinárodné problémy a pod.

Pokuty

Správne poplatky, správne konanie, výška pokuty, odpor, námietky, žaloby a pod.

Logistika

Koľaje, cesta, vzduch, voda, multimodálna doprava, supply chain, warehousing a pod.

Poistky

Transportná škoda, ručenie poisťovne, nároky voči poisťovni, právne preskúmanie a pod.

Doprava

Ručenie, pokuty, zmluvy, riziká, náležité pracovno-právne komponentny a pod.

Zmluvy

VOP, kooperačné, špedičné, skladovacie, prepravné zmluvy, kontrola a pod.

Špedičné právo a právo transportu

adíme pri právnych rámcových podmienkach pri cezhraničných službách v oblasti transportu a špedície zahŕňajúc i problematiku všeobecných transportných podmienok. Naša činnosť zahŕňa tiž poradenstvo v oblasti poistenia dopravy a nákladu, ako aj likvidáciu špedičných škôd. V tomto smere disponujeme 10-ročnou praxou. Pravidelne sa pri medzinárodnom transport vyskytujú aj problémy s colnými orgánmi, či už preto, lebo colné vyhlásenie nebolo správne vyplnené alebo vývoz nebol nahásený včas. Aj v tom máme cenné skúsenosti, aby sme pre Vás mohli vyvinúť adekvátne riešenia. Radíme a zastupujeme vo všetkých právnych aspektoch, ktoré vzniknajú v súvislosti s dopravou a logistikou. Zameriavame sa pritom hlavne na právo cestnej dopravy, právo práce s tovarom a skladovania, ako aj na zmluvnú logistiku.

 

 

 

 

 

Zastupujeme a radíme klientom po celom Nemecku.

Poradíme a zastúpime Vás okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • práve národného a cezhraničného transportu zahŕňajúc právo všeobecných transportných podmienok a právnych podmienok poistenia transportu
 • práve národného a cezhraničného transportu na vode, koľaji a vo vzduchu
 • práve miltimodálneho transportu
 • presadení transportných pohľadávok
 • otázkach ručenia
 • práve národného a cezhraničného transportu zahŕňajúc právo všeobecných transportných podmienok a právnych podmienok poistenia transportu
 • práve národného a cezhraničného transportu na vode, koľaji a vo vzduchu
 • práve miltimodálneho transportu
 • presadení transportných pohľadávok
 • otázkach ručenia
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Návrhy, tvorba a kontrola zmlúv