• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Obchodné právo

Zástupcovia

Zmluvy, provízie, exkluzivita, vyrovnávacie nároky, živnosť a pod.

E-Commerce

VOP, online-shops, ochrana osobných údajov, upozornenia, reklama a pod.

Plné moci

Prokúra, obchodné plné moci, zdanlivé ručenie, riziká a pod.

Medzinárodnosť

Výpočet, uplatnenie, vyplatenie, žaloby, aplikovateľnosť, vymožiteľnosť a pod.

Pohľadávky

Kúpno-predajné zmluvy, zmluvy o dielo, dodavateľské zmluvy a pod.

Zmluvy

Kúpno-predajné zmluvy, zmluvy o dielo, dodavateľské zmluvy a pod.

Obchodné právo a práva osôb samostatne zárobkovo činných

Naša odborná oblasť obchodného práva disponuje excelentnými znalosťami a rozsiahlymi skúsenosťami vo všetkých otázkach, ktoré súvisia s obratom hospodárskeho majetku a poskytovaním služieb, nezáleží, či v národnej alebo medzinárodnej sfére. Spektrum našej činnosti pritom siaha od klasických úloh, ako stanovenie a overenie všeobecných obchodných podmienok, rozsiahle poradenstvo a zastupovanie vo všetkých otázkach obchodného nákupu, až po sprevádzanie pri zmene moderných foriem spoločností, ako predovšetkým pri E-Commerce. Bohatými skúsenosťami disponujeme aj v oblastiach práva týkajúceho sa obchodných zástupcov a autorizovaných predajcov.

Radi Vám poradíme pri tvorbe vhodných zmlúv a budeme Vás sprevádzať pri vzniku a budovaní Vašej profesnej existencie. Zastúpujeme Vaše záujmy, ak Vám prináležia nároky z obchodnej činnosti voči tretej osobe, od poradenstva, cez uplatnenie súdnych nárokov ešte pred súdnym konaním a zastupovanie v súdnom spore, až po vymáhanie vašich požiadaviek v exekučnom konaní. S pomocou našich medzinárodných partnerov Vás samozrejme sprevádzame aj pri Vašich zahraničných aktivitách.

Zastupujeme a radíme kliento po celom Nemecku.

Poradíme a zastúpime Vás okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Právo obchodníkov a obchodných spoločností, s.r.o., a.s., k.s., SE, s.r.o. & ks.
 • Tvorba kúpnych, dodacích, distribučných zmlúv a zmlúv týkajúcich sa obchodných zástupcov
 • Právo obchodných zástupcov, distribútorov, maklérov a právo predaja
 • Ochrana proti konkurencii, ochrana územia a zákazníkov, zákaz konkurencie
 • Poradenstvo a podpora E-Commerce
 • Podnikové školenia a právne semináre
 • Podpora a poradenstvo pri vzniku podnikateľskej existencie
 • Posúdenie a poradenstvo pri fiktívnej samostatnosti
 • Poradenstvo a právna pomoc pri prihlasovaní sa do obchodného registra a pri prihlasovaní živností
 • Poradenstvo a právna pomoc pri otvorení pobočiek spoločnosti
 • Udelenie a kontrola prokúry a obchodnej plnej moci
 • Kontrolla výročnej bilancie a podnikateľských zámerov
 • Medzinárodné kúpne právo CISG (Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe)
 • Medzinárodné obchodné právo a medzinárodné súdne príslušnosti
 • Kontrola a zhodnotenie obchodných zvyklostí a obyčajov
 • Záležitosti týkajúce sa názvu firmy a obchodného mena
 • Obchodné právo OSN
 • EU-obchodný zástupca
 • Medzinárodné všeobecné obchodné podmienky
 • Voľba aplikovateľného práva a príslušnosť súdov
 • Poradenstvo, vypracovanie a aktualizácia tiráže a ustanovenie ochrany údajov
 • Tvorba a kontrola všeobecných obchodných podmienok, nákupných podmienok, dodacích a platobných podmienok a práva na odvolanie
 • Kúpne a dodacie zmluvy, zmluvy o dielo, LOI zmluvy a zmluvy EPC, dohody o ochrane spotrebiteľov, dohody o ochrane zdrojov a spotrebiteľov, dohody o zachovaní tajomstva, dohody o províziách
 • Franšízvé zmluvy, zmluvy o zásobovaní, zmluvy o splátkach, zmluvy o rozvoji oblasti
 • Distribučné a komisionárske zmluvy
 • Zmluvy týkajúce sa konsignačných skladov