Súkromní klienti

Súkromní Klienti

[dropcap size=”220%” textcolor=”#000000″]Z[/dropcap]áležitosti súkromných zákazníkov sú dnes pravidelne záležitosťou poistenia právnej ochrany. Je dobré, ak máte poistenie právnej ochrany. Potom sa pokryje pri poistnej udalosti minimálne väčšina nákladov, zväčša aj všetky.

Komplexnosť a rozmanitosť juristických otázok a problémov si žiada rozsiahlu analýzu a poradenstvo. Ak sa zavčasu začnete zaoberať vzniknutými otázkami, môžete si ušetriť mnoho námahy a hnevu. Každý deň sa stretávame so stále sa zväčšujúcim množstvom zákonov a nariadení. Preto je zmysluplné, ak máte neustále na vašej strane kompetentného poradcu a ochrancu vašich záujmov. Mnoho problémov a otázok, ktoré sa každý deň vyskytnú, sa dotýka rôznych oblastí práva a dajú sa komplexne riešiť iba medziodborovo.

Okrem menovaných ťažiskových oblastí práva Vám samozrejme poradíme a zastúpime Vás aj vo všetkých ostatných právnych otázkach týkajúcich sa tém ako zmluvy a tvorba zmlúv, zastúpime a poradíme v súkromnej oblasti, v dedičsko-právnych otázkach vysporiadania dedičstva, a predtým pri ustanoveniach pre prípad úmrtia. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami predovšetkým v oblasti práva týkajúceho sa kúpnych a nájomných zmlúv, zmlúv o dielo a v pracovno-právnej oblasti. Upomienkovanie a inkasný manažment patria k nášmu portfóliu rovnako tak, ako aj medzinárodné právo súkromné.

U veľkých kancelárií, ktoré majú ťažisko nasmerované na veľkopodniky, sú súkromní zákazníci druhom vedľajšieho kšeftu, na základe čoho väčšinou trpí osobné nasadenie, flexibilita a angažovanosť. Podľa skúseností sa lepšie postarajú o súkromných zákazníkov v stredných a menších kanceláriách. Okrem osobnej starostlivosti, dôverného vzťahu a porozumenia blízkeho zákazníkom sú tieto kancelárie svojou skúsenosťou a citlivosťou bližšie mandantom.

Ako súkromní zákazníci ste u nás vždy srdečne vítaný, pretože aj v súkromnej sfére a práve v súkromnej sfére existujú početné možnosti sa tvorivo činiť, aby sa zabránilo právnej ujme do budúcnosti. Z právnického hľadiska poznáme nároky bežného dňa od A do Z. Vysoká spokojnosť našich zákazníkov po skončení mandátu nám ukazuje, že sme vykročili s politikou kvality, ktorú zastupujeme tou správnou cestou. To nás poháňa vpred.

Nie je nešťastím, ak nemáte uzatvorené poistenie právnej ochrany. Zákon o honoráre právnika pripúšťa alternatívne dohody, napr. vo forme časovej odmeny podľa hodinovej sadzby.

Leave a Reply