• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Referencie

Referencie

 

Referencie

[dropcap size=”220%” textcolor=”#000000″]N[/dropcap]aši klienti dôverujú našim dlhoročným skúsenostiam a právnej špecializácii. Zastupujeme množstvo nemeckých, slovenských, českých a medzinárodných klientov z rôznych oblastí ako napr. atomobilovej a chemickej oblasti, obchodné firmy, výrobcov svetelnej techniky, študijné zariadenia, solárne spoločnosti, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, finančných poradcov, firemných poradcov, rodinné podniky a iné. K našim klientom patria tiež obchodní riaditelia, manažéri, dozorné rady, akcionári, živnostníci ako i súkromní zákazníci a zamestnanci.

Vzťah medzi advokátom a klientom je ovplyvnený osobitnou dôverou a diskrétnosťou. Z toho dôvodu tu uvádzame len klientov, ktorí súhlasili so zverejnením svojich referencií:

[tabs]

[tab title=”Vybrané mandáty “]

 • Dlhoročné podnikové poradenstvo a zastupovanie firemných záujmov v oblasti zmluvného, spoločenského, obchodného, pracovného, súťažného, hospodárskeho práva, práva ochranných známok a v oblasti priemyselno-právnej ochrany známeho výrobcu svetiel, ako aj rizikového manažmentu a uplatnenia pohľadávok
 • Predaj a kúpa národných a medzinárodných spoločnosti (share & asset deal), resp. holdingovej spoločnosti
 • Poradenstvo pri reštrukturalizácií spoločností, pri problémoch s likviditou, krízový manažment
 • Priebežné a dlhodobé poradenstvo a obhajoba stredne veľkej firmy z oblasti automobilového a loďného priemyslu, veľkoobchodu a maloobchodu v oblastiach spoločenského, obchodného, zmluvného, hospodárskeho práva, práva ochranných známok a v oblasti rizikového manažmentu
 • Uplatnenie práv solárnych spoločností a predajcov solárnych zariadení voči zákazníkom, ako aj uplatnenie nárokov a práv zákazníkov voči solárnym spoločnostiam a predajcom solárnych zariadení (výpadok vo výnosoch, úhrada za pripojenie do energetickej siete, náhrada škody, ručenie za chyby atď.)
 • Zastupovanie záujmov pri výpovedi pracovného pomeru zo strany podniku, riadnej a mimoriadnej výpovedi, napomenuítiach, ako aj pri jednaní o odstupnom a kontrole/poskytnutí pracovného osvedčenia
 • Osobné ručenie obchodného riaditeľa voči veriteľom a spoločnosti
 • Uplatnenie nárokov obchodných zástupcov na kompenzáciu
 • Školenia v oblasti predaja, personálneho manažmentu, Corporate Governance, založenia, predaja a reštrukturalizácie spoločností
 • Uplatnenie nárokov spotrebiteľov voči bankám (poplatky, náhrada za predčasnú splatnosť, nároky na náhradu škôd atď.)
 • Vydanie listín a dokumentov od daňových poradcov po ukončení mandátu a s tým spojenú náhradu škody
 • Poradenstvo pri výbere správneho dediča

[/tab]

[tab title=”Vybrané referencie “]

[testimonials timeout=”7000″ pause=”true” category=”62″]

[testimonials timeout=”7000″ pause=”true” category=”61″]

[/tab]
[/tabs]

Leave a Reply