Prekladateľské a tlmočnícke služby pre firmy a súkromné osoby z nemeckého jazyka do slovenského a opačne s garanciou kvality od úradne overeného tlmočníka a prekladateľa. 

Odborný preklad  Tlmočenie  Redakčná korektúra  Overený preklad

 

Kvalitný preklad je preklad, ktorý dôkladne reprodukuje východziu informáciu. Kvalitný preklad je najlepšie realizovaný osobami, ktoré majú ako vo východzom tak i cieľovom jazyku detailné a bohaté skúsenosti. Pritom je veľmi dôležité, že cieľový jazyk prekladateľa je jeho materinským jazykom, lebo iba v tomto prípade je zaručený kvalitatívne vysokohodnotný preklad

Náš úspech a spokojnosť klientov vďačíme odborným tlmočníkvi a prekladateľovi s materinským jazykom, krátkemu času reakcie, rýchlemu vybaveniu záležitosti, konzistencii terminológie, nebyrokraticej elektronickej komnunikácii a našej šecializácii na právny a ekonomický sektor.

Pre firmy je medzinárodná komunikácia a adekvátny profesionálny preklad nepostrádateľný a dôležitý. K nášmu spektru služieb patrí nie len odborný a znalecký preklad. Ponúkame i ďalšie, s prekladateľským procesom (pred i po ňom) prepojené služby. Ponúkame napríklad popri odbornom preklade aj dodatočné služby ako tlmočenie alebo overené preklady úradne relevantných dokumentov a to vsetko z jednej ruky. V rámci súdneho procesu majú slovenskí a českí klienti k dispozícii napr. all-in-one služby, ktoré robia pritiahnutie dodatočných prekladateľov a tym ďalšie výdavky nadbytočnými. Všetky naše preklady poskytujeme ako i elektronickej, tak i papierovej forme.