• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Špedičné právo a právo transportu

Špedičné právo a právo transportu

Špedičné Právo Právo Transportu

[dropcap size=”220%”]R[/dropcap]adíme pri právnych rámcových podmienkach pri cezhraničných službách v oblasti transportu a špedície zahŕňajúc i problematiku všeobecných transportných podmienok. Naša činnosť zahŕňa tiž poradenstvo v oblasti poistenia dopravy a nákladu, ako aj likvidáciu špedičných škôd. V tomto smere disponujeme 10-ročnou praxou. Pravidelne sa pri medzinárodnom transport vyskytujú aj problémy s colnými orgánmi, či už preto, lebo colné vyhlásenie nebolo správne vyplnené alebo vývoz nebol nahásený včas. Aj v tom máme cenné skúsenosti, aby sme pre Vás mohli vyvinúť adekvátne riešenia. Radíme a zastupujeme vo všetkých právnych aspektoch, ktoré vzniknajú v súvislosti s dopravou a logistikou. Zameriavame sa pritom hlavne na právo cestnej dopravy, právo práce s tovarom a skladovania, ako aj na zmluvnú logistiku.

Radi Vám pomôžeme pri:

 • práve národného a cezhraničného transportu zahŕňajúc právo všeobecných transportných podmienok a právnych podmienok poistenia transportu
 • práve národného a cezhraničného transportu na vode, koľaji a vo vzduchu
 • práve miltimodálneho transportu
 • presadení transportných pohľadávok
 • otázkach ručenia
 • otázkach času odpočinku a páuz
 • otázkach colného práva a colného vybavenia pri cezhraničnom transporte
 • otázkach transportu nebezpečného tovaru zahŕňajúc ustanovenia (správnych) pokút a trestných ustanovení
 • transportu podľa IMO-, ADR- a GGVSE