Nemecký Právnik

sme hospodársky a ekonomicky zameraná advokátska kancelária pôsobiaca na celoštátnej i medzinárodnej úrovni so sídlom v Bochume (Spolková republika Nemecko)

O nás | Prečo my? | Hospodárnosť 

O nás

Ako i slovensky komunikujúca nemecká advokátska kancelária a nemecký právnik radíme a zastupujeme slovenské a české firmy, podnikateľov ale i súkromných klientov v nemeckom a medzinárodnom práve. Ponúkame nielen právnu podporu a zastupovanie, ale taktiež i všeobecné zastupovanie našich klientov na úradoch alebo s obchodnými partnermi. Nemecký advokát a právnik JUDr. Varga ako Slovák so znalosťami nie len slovenského jazyka ale i kultúry a zmýšľania Vám pomôže v Spolkovej republike Nemecko presadiť Vaše nároky, požiadavky a práva. Práve znalosť slovenského a českého jazyka ako i slovanskej a nemeckej mentality a kultúry Vám zaručuje bezbariérový prístup a presadenie Vašich práv i mimo Slovenskej republiky v materinskom jazyku kompetentými osobami.

K našim klientom patria ako nemecké firmy, tak i slovenské a české spoločnosti a súkromné osoby, ktoré buď expandujú do Spolkovej republiky Nemecko, alebo tam potrebujú presadiť svoje právo a nároky. Taktiež sa podieľame na cezhraničných slovensko-nemeckých, česko-nemeckých transkaciách ako i seminároch, školeniach a rôznych kooperáciach.

Ťažisko našej činnosti spočíva v hospodárskom, ekonomickom a pracovnoprávnom poradenstve a zastupovaní záujmov klientov. Naše rozsiahle vedomosti o fungovaní podniku ako aj špecializácia nášho poradenstva na ekonomické a hospodárske právo garantujú praktické a aktuálne realizovanie riešení na kvalitatívne najvyššej úrovni.

Radi Vás sprevádzame pri zakladaní, predaji, reštrukturalizácií či prevzatí podniku a spoločností, pri M&A transakciách, ako aj pri každodenných výzvach hospodárskeho života. Corporate Governance, compliace, právo transportu a špedície taktiež spadajú do náplne našej práce. Poskytujeme právnu pomoc predstavenstvám, obchodným riaditeľom, dozorným radám, akcionárom, zastúpujeme ich záujmy a vypracuvávame zodpovedajúce podnikateľské riešenia.

Našich súkromných klientoch radíme a zastúpujeme v pracovnoprávnych, dedičskoprávnych, kúpnoprávnych a iných občianskoprávnych záležitostiach, ako aj pri uplatňovaní a inkase požiadaviek.

Vypracuvávame kreatívne riešenia, s ktorými je možné pružne reagovať na neustálu technickú a právnu zmenu. Pre nás je predpokladom úspešnej spoluprácu popri kvalifikovanom právnom poradenstve aj stabilný a otvorený vzťah k našim klientom, ktorý sa zakladá na obojstrannej dôvere.