Německý Právnik

Jme hospodářsky a ekonomicky zaměřená advokátní kancelář se sídlem v Essenu (Spolková republika Německo). Působíme na celostátní a na mezinárodní úrovni.

O nás | Proč my? | Hospodárnost | Zásady

O nás

Jako slovensky a česky hovořící německá advokátní kancelář radíme a zastupujeme slovenské a české firmy, podnikatele, ale i soukromé klienty v oblastech německého a mezinárodního práva. Nabízíme nejen právní podporu a zastupování, ale i všeobecné zastupování našich klientů na úřadech či při jednáních s obchodními partnery. Německý advokát a právník JUDr. Varga má jako Slovák znalosti nejen slovenského jazyka, ale i kultury a pomůže Vám ve Spolkové republice Německo prosadit Vaše nároky, požadavky a právo. Právě znalost slovenského a českého jazyka, stejně jako i slovenské a německé mentality a kultury Vám zaručuje bezbariérový přístup a prosazení Vašich práv i mimo Slovenskou republiku, a to kompetentními osobami v mateřském jazyce.

K našim klientům patří jak německé firmy, tak i slovenské a české společnosti a soukromé osoby, které buď expandují do Spolkové republiky Německo, anebo tam potřebují prosadit své právo a nároky. Taktéž se podílíme na přeshraničních slovensko-německých a česko-německých transakcích, jakožto i na seminářích, školeních a různých kooperacích.

Těžiště naší činnosti spočívá v hospodářském, ekonomickém a pracovněprávním poradenství a zastupování práv klientů. Naše rozsáhlé vědomosti o fungování podniků, jako i specializace našeho poradenství na ekonomické a hospodářské právo Vám garantují praktická a aktualné realizovatelná řešení na kvalitně nejvyšší úrovni.

Rádi Vám pomůžeme při zakládání, prodeji, restrukturalizaci či při převzetí podniku a společností, při M&A transakcích, jako i při běžných každodenních výzvách hospodářského života. Corporate Governance a Compliace taktéž patří do náplně naší práce. Poskytujeme právní pomoc představenstvům, obchodním ředitelům, akcionářům, zastupujeme jejich zájmy a vypracováváme odpovídající podnikatelská řešení.

Naše soukromé klienty zastupujeme a radíme jim v pracovněprávních, dědickoprávních, smluvněprávních a jiných občanskoprávních záležitostech, stejně tak jim pomáháme při prosazení inkasa.

Vypracováváme kreativní řešení, se kterými je možné pruženě reagovat na neustálé technické a právní změny. Předpokladem naší úspěšné spolupráce s klientem je vedle kvalifikovaného právního poradenství také stabilní, upřímný vztah čerpající z oboustranné důvěry.